GreenlinQdata

Zoetermeer

GreenlinQdata verzamelt en registreert i.s.m. VAA ICT
Consultancy via softwaretoepassingen data op het primaire
bedrijf en ontsluit deze naar andere schakels in de keten.

• Uitwisseling data met telersverenigingen en handelshuizen
• Betrouwbaar en realtime beschikbaarheid van data
• Implementatie van audits voor AgriPlace
• Voortzetting van activiteiten LTO Groeiservice