LTO Arbeidskracht BV

Den Bosch

LTO Arbeidskracht ontzorgt en ontlast agrarische werkgevers bij allerlei zaken die gekoppeld zijn aan het werkgeverschap. Dit doen we door een uitgebreid aanbod in onze dienstverlening.

 

Zorgverzekering voor personeel

LTO Arbeidskracht is marktleider in het aanbieden van collectieve zorgverzekeringen voor werknemers in de agrarische sector. Hiervoor werken we samen met HollandZorg en Zilveren Kruis. Tijdelijke (buitenlandse) werknemers van agrarisch werkgevers profiteren hier van een aantrekkelijke korting op hun zorgverzekering. Vanaf 2015 worden ook zorgverzekeringen afgesloten voor Nederlandse medewerkers en werknemers die permanent in Nederland wonen en werken, onder de naam Agro+Zorg. Als extra service heeft LTO Arbeidskracht een convenant met de Belastingdienst voor de aanvraag van zorgtoeslag voor de groep arbeidsmigranten.

Scholing

Een representatief onderzoek onder ca. 4.000 leden van LTO heeft uitgewezen dat er een grote belangstelling is naar deskundigheidverbetering en kennisoverdracht van de medewerkers in de agrarische sector. Om hieraan bij te dragen hebben LTO Arbeidskracht en Lentiz cursus & consult in 2016 de handen ineengeslagen. LTO Arbeidskracht biedt in samenwerking met Lentiz achttien verschillende opleidingen aan, specifiek gericht op de agrarische sector. De cursussen lopen uiteen in niveau en onderwerp. Van een eenvoudige training voor personeel in de glastuinbouw of voor verpakkingswerkzaamheden, tot Sales en Marketing of zelfs een Minimaster Leidinggeven. De cursussen BHV, Instrueren op de Werkvloer en Gewasbescherming Spuitlicentie worden tevens in de Poolse taal aangeboden. De taalcursussen richten zich niet alleen op het taalgebruik in het dagelijks leven, maar juist ook op het vakjargon wat gebruikt wordt op agrarische bedrijven.

Online werving en selectie

De website Seasonalwork.nl is een CV-database. Seasonalwork brengt werkzoekenden uit heel Europa makkelijker in contact met agrarische bedrijven in Nederland. Seasonalwork helpt ondernemers die op zoek zijn naar gemotiveerd personeel dat wil werken in de agrosector. Het gaat niet alleen om seizoensarbeid, maar ook om permanent personeel. De kracht van Seasonalwork is dat de site zich specifiek richt op de agrosector. Mensen die niet gemotiveerd zijn om in de agrosector te werken schrijven zich dan ook niet in.

Payrolling

Voor payrolling heeft LTO Arbeidskracht een intensieve samenwerking met het payrollbedrijf Nedflex. Doordat u alle administratieve handelingen met betrekking op uw personeel uit handen geeft, wordt u volledig ontzorgd. Nedflex agrarisch is één van de grootste en snelst groeiende payrollspecialisten in de agrarische sector.

"Onze dienstverlening reikt verder dan alleen de tijdelijke arbeidsmigranten"

Yvonne van de Ven-Hoorn, Manager LTO Arbeidskracht