BioScope BV

Wageningen

Beter inzicht. Meer opbrengst.

Veel akkerbouwers hebben interesse in gewasmonitoring met behulp van satelliet- en dronebeelden. Maar in de praktijk is het vaak lastig om over betaalbare, kwalitatief goede beelden te beschikken. Om deze data vervolgens te verwaarden op de akker is vaak ook een grote uitdaging. Vanaf nu is er een oplossing met BioScope. Dé nieuwe standaard voor gewasmonitoring met geo-informatie.

In 2019 bundelen AeroVision en LTO Bedrijven hun krachten om BioScope op de markt te introduceren als dé standaard voor geo-informatie voor gewasmonitoring. Hierdoor is Bioscope beschikbaar voor iedere akkerbouwer in Nederland.

Gewasmonitoring is essentieel voor de toekomstontwikkeling van akkerbouw. Beter inzicht in het gewas, betekend een hogere opbrengst. Daarom wil BioScope bruikbare diensten en tools bieden voor monitoring van akkerbouwgewassen via geo-informatie. Dit zorgt voor meer en uniformere opbrengst, minder gebruik van GBM’s en meststoffen.

Bereikbaar voor iedere teler

Ons doel is om innovatie en beschikbare data bereikbaar te maken voor iedere teler. Bruikbaarheid staat bij ons voorop en niet de methode. Daarom kiezen wij voor het combineren van satelliet- en dronebeelden voor het optimale resultaat tegen de beste prijs.

Ook vinden wij het belangrijk dat onze data beschikbaar is bij de tools die u nu al gebruikt. Daarom gebruik u de diensten van BioScope op uw eigen perceelregistratieprogramma zoals Akkerweb en Dacom.

 

Meer dan data

Maar wij bieden meer dan data. Akkerbouwers die zich bij BioScope aansluiten kunnen rekenen op extra ondersteuning. Heeft u een vraag of loopt u ergens tegen aan dan belt u direct met onze technische specialisten. Onze medewerkers hebben ruim 20 jaar ervaring op het gebied van precisielandbouw. Hierdoor kunt u gewasmonitoring toepassen op professionele wijze, zonder daar zelf iemand voor in dienst te hebben.