GreenlinQdata

 

Ondersteunt ondernemers in de land- en tuinbouw bij de rapportage van informatie rondom de teelt. Daarnaast zorgt GreenlinQdata voor de uitwisseling van die data naar telersverenigingen en handelshuizen. Met praktische en slimme informatiesystemen bespaart de teler tijd en moeite op de verplichte registratie, audit support en tracking & tracing van hun gewassen. De uitwisseling van deze informatie is met één druk op de knop geregeld, veilig en snel. Zo kan de ondernemer zijn focus op het product houden.

 

Afgelopen jaar maakten er bijna 1.000 kwekers en telers in de land en tuinbouw gebruik van onze diensten, middels een zeer complex platform, waarmee de sector de vraag naar gegevens omtrent duurzaamheid en teeltinformatie kan beantwoorden.

Gerard Flinterman

Directeur, GreenlinQdata

Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer

085 224 0090

info@greenlinqdata.nl

www.greenlinqdata.nl