Ondernemingsprofiel

LTO Bedrijven is een dynamische onderneming die de krachten van boeren, tuinders en de Land- en Tuinbouw Organisaties (LTO) bundelt en ondernemers bedient met onderscheidende producten en diensten.

Hierbij gaat het om activiteiten die de markt niet op soortgelijke wijze biedt of waarbij extra waarde wordt toegevoegd aan het LTO-lidmaatschap, zoals media, inkoopmarketing, diensten voor agrarische werkgevers, energie, precisielandbouw, verzekeringen, risicomanagement en dataservice-producten.

LTO Bedrijven investeert in strategische bedrijfsactiviteiten die de agrarische sector op korte en lange termijn stimuleren. De onderneming verkent, selecteert en participeert in innovatieve marktconcepten, die dankzij de kracht van het agrarische collectief tot wasdom komen.

LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben LTO Bedrijven opgericht in 2002 om aantoonbare meerwaarde aan bedrijfsleden te bieden. De verbintenis tussen financiële betrokkenheid, kennis van de land- en tuinbouw en een netwerk tot in de haarvaten van de sector geven LTO Bedrijven een unieke positie in de markt.

Investeren in innovatieve concepten

In de komende jaren staat verdere uitbouw en vernieuwing van de activiteiten centraal om aan de veranderende vraag vanuit de agrarische sector te voldoen. Ontwikkeling van initiatieven op het terrein van verduurzaming, digitalisering en direct financieel voordeel zijn daarin leidende begrippen.

De werkorganisaties van LTO Bedrijven zijn efficiënt ingericht, dankzij hun bedrijfsmatige aanpak. In samenspraak met strategische partners en aandeelhouders wordt gestreefd naar een best-in-class uitvoering, waarbij het credo ‘samen waarde creëren’ voorop staat.

 

‘SAMEN WAARDE CREËREN’

Patrick Bramer

Algemeen Directeur, LTO Bedrijven