Profiel

De kracht van samenwerking

Samenwerken leidt tot succes. Dat weten Nederlandse boeren en tuinders als geen ander. Uitdagingen die voor een individuele ondernemer te groot zijn slagen dankzij een gezamenlijke aanpak.

In 2002 is LTO Bedrijven opgericht door LTO Noord, ZLTO en LLTB. Sindsdien maken de 38.000 leden van de grootste agrarische belangenbehartiger dagelijks gebruik van de verschillende activiteiten waaronder:

 • Nieuwe Oogst
 • LTO Ledenvoordeel
 • LTO Arbeidskracht
 • Spuitlicentie.nl
 • LTO Verzekeringen
 • GreenlinQ Data
 • Seasonalwork.nl

Synergie: Met de sector, met de markt en onderling.

De activiteiten van LTO Bedrijven zijn bedrijfsmatig opgezet en focussen zich op het bieden van meerwaarde voor leden van LTO. Dit wordt gedaan door zelf producten en diensten op de markt te brengen of door strategische partnerships aan te gaan met marktpartijen van buiten de agro-sector. Zo ontstaat synergie tussen de markt en het boeren-collectief.

De onderlinge bedrijven versterken elkaar. Hierdoor kan onderlinge expertise worden uitgewisseld en investeringen worden gedeeld. Dit zorgt voor een daadkrachtige efficiënte organisatie met een sterk competitief voordeel.

Toekomstig succes.

De agrarische sector is een dynamische sector die continu om analyse en vernieuwing vraagt. LTO Bedrijven stelt de ondernemer centraal en wil bijdragen aan het succes van zijn onderneming. Vandaag en in de toekomst. Daarom stellen we ons steeds de vraag waarmee we boeren en tuinders verder kunnen helpen en hoe we deze ontwikkelingen kunnen aanwakkeren.  De combinatie van een sterk collectief en onze expertise zorgt dat we vraagstukken snel kunnen naar concrete producten en diensten voor de boer en tuinder.

 

Van goed idee naar succes in de praktijk.

Vandaag de dag spelen er vele thema´s op het boerenbedrijf. Hierop anticiperen we door actief naar nieuwe partners te zoeken. Succesvol ondernemen vraagt continu om analyse en vernieuwing. LTO Bedrijven denkt mee, ondersteunt en brengt partijen bij elkaar. Samen met boeren, tuinders, start-ups, MKB en kennisinstellingen ontwikkelen en stimuleren we duurzame en vernieuwende ideeën. Volgens methoden van design thinking en co-creatie realiseren we concrete producten en diensten, onder meer op het gebied van:

 • energie;
 • data transparantie;
 • precisielandbouw;
 • kringlooplandbouw.

Goed idee, vraag of opmerking?

We horen het graag. Contact is heel eenvoudig via deze pagina.