Profiel

Meerwaarde voor leden en aandeelhouders

 

LTO Bedrijven B.V. biedt toegevoegde waarde door de krachten van boeren, tuinders én de LTO organisaties te bundelen. Dat levert producten en diensten op die voordeel bieden en bijdragen aan het succes van, bij LTO aangesloten, ondernemers. De drie regionale organisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben daarom in 2002 LTO Bedrijven opgericht. LTO Noord en ZLTO hebben elk 45 procent van de aandelen in handen, LLTB 10 procent.

LTO Bedrijven heeft vijf onderdelen met uiteenlopende activiteiten; van uitgeverij, tot inkooporganisatie. Wat de bedrijven gemeen hebben, is dat ze meerwaarde bieden voor de agrarische sector. Dit uit zich onder meer in financieel voordeel en service voor lid en aandeelhouder. Hierbij gaat het voornamelijk om producten en diensten die de markt niet op soortgelijke wijze kan bieden.

De werkorganisaties zijn efficiënt ingericht door hun bedrijfsmatige aanpak. Gezamenlijk streven we naar de best-in-class-uitvoering, waarbij het lid voorop staat. Dit vraagt om een betrokken en flexibele aanpak van de medewerkers. Enkele wapenfeiten die de aanpak van LTO Bedrijven heeft opgeleverd:

  • “Nieuwe Oogst”, uitgegeven door AgriPers, is het grootste agrarische vakblad van Nederland met een wekelijkse oplage van 40.000;
  • “Vraagbundeling Zonnepanelen”, een project van LTO Energie is het grootste zakelijke inkoop collectief van zonnepanelen in Nederland. Dit heeft reeds 12 megawatt aan geïnstalleerd vermogen opgeleverd. Vergelijkbaar met de levering van stroom aan 4.000 huishoudens
  • Meer dan 100.000 verzekeringspolissen via de collectieven van LTO Ledenvoordeel.
  • Buitenlandse werknemers en hun werkgevers zijn door LTO Seizoenarbeid geholpen met het verwerken van duizenden zorgverzekeringen. Per saldo gaat het om een bedrag van ongeveer €6 miljoen per jaar aan premie die via de werkgevers wordt geïncasseerd.

LTO Bedrijven zoekt altijd naar meerwaarde voor leden en aandeelhouders. Daarom is zij voortdurend actief om in gezamenlijkheid met de stakeholders nieuwe activiteiten te ontplooien.