BioScope

Amersfoort

BioScope bedient i.s.m. AeroVision de akker- en tuinbouw
met data over land, bodem en gewas door inzet van drones
en satellieten voor precisielandbouw.

• Bodemzone-, vegetatie- en taakkaarten voor telers
• Beeldmateriaal, vraagbundeling en ondersteuning
• Tot elke 10 dagen nieuwe data voor precisietechniek
• Koppeling met teeltregistratie Dacom/Crop-R en Akkerweb