Cerass

Velserbroek

Cerass is gevolmachtigde van een groot aantal bekende verzekerings-
maatschappijen met een specifiek aanbod in verzekeringsproducten en
financiële dienstverlening. Als gevolmachtigde treedt Cerass namens
en voor rekening van deze verzekeringsmaatschappijen zelfstandig op;
verzekeringen worden zelfstandig geaccepteerd en schades afgehandeld.

• Assuradeurenkantoor dat schade en inkomen verzekert
• Risico’s accepteren en polissen opmaken namens verzekeraars
• Premies incasseren en schades behandelen namens verzekeraars
• Werkt sneller en persoonlijker dan de grote verzekeraars