LTO Seizoenarbeid BV

LTO-SeizoenarbeidLTO Seizoenarbeid is een organisatie die het de werkgever in de land- en tuinbouw administratief gezien zo gemakkelijk mogelijk wil maken.

De werkgever wordt administratief ont zorgt op het moment hij zelf personeel in dienst neemt.

LTO Seizoenarbeid faciliteert in collectieve zorgverzekeringen voor buitenlandse seizoenarbeiders  in combinatie met de aanvraag zorgtoeslag. Deze basisverzekering geeft prima vergoedingen voor de meest voorkomende (noodzakelijke) zorgkosten. Het eigen risico is volledig herverzekerd in een aanvullende verzekering. Ook repatriëring bij ziekte en/of overlijden wordt volledig gedekt en bij spoedeisend tandhulp worden de kosten tot maximaal € 200,- per jaar vergoed.

Is een agrarisch ondernemer opzoek naar geschikt en gemotiveerd personeel, dan wordt hij op verzoek ondersteunt bij het zoeken naar kandidaten via de website www.seasonalwork.nl.

Seasonalwork.nl is een online CV-database waar werkgevers contact kunnen leggen met Europese kandidaten die werk zoeken in de agrarische sector. De website kent door de samenwerking met UWV/Eures een groot bereik binnen Europa. Op deze manier zorgen wij voor een altijd goed gevulde database.

Wil een ondernemer volledig administratief ontlast worden dan kan de agrarisch werkgever gebruikmaken van Payrolling. Door de werknemers bij LTO Seizoenarbeid Payrolling op de loonlijst te plaatsen, worden alle administratieve handelingen uitbesteed aan het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf regelt alle administratieve en juridische zaken en neemt alle arbeidsrechtelijke risico’s, inclusief ziekte van de werkgever over.

Kijk voor meer informatie op www.seizoenarbeid.nl