BioScope

 

Is gespecialiseerd in precisielandbouw. BioScope biedt tuin- en akkerbouwers beelden, data en bodemzone-, vegetatie- en taakkaarten aan voor landbouwmachines. De beelden en data komen tot stand door de inzet van drones en satellieten.

Afgelopen jaar is de app FieldScout gelanceerd, om precisielandbouw en datagebruik makkelijker en betaalbaarder te maken. Ruim 1.500 gebruikers passen gewasmonitoring toe op 60.000 agrarische percelen en kunnen zo hun bedrijfsvoering optimaliseren en verduurzamen.

Tamme van der Wal

Directeur, Bioscope

Stadsring 47
3811 HN Amersfoort
088 888 6777
info@bioscope.nl
www.bioscope.nl