Carbon Farmers en partners laten miscanthusteelt bloeien in Nederland

door | nov 9, 2023 | Nieuws

Wageningen, 9 novemberCarbon Farmers, een vooraanstaande speler in de teelt van miscanthus (olifantsgras), zet na een succesvolle pilotfase vol vertrouwen stappen om de teelt van dit gewas in Nederland op grote schaal uit te breiden. De organisatie kondigt met trots een strategische samenwerking aan met Cradle Crops en Miscanthus-Agri, gerenommeerde partners met een bewezen staat van dienst.

Miscanthus is een snelgroeiend ‘supergewas’ dat vier maal zoveel CO2 opneemt als een regulier bos. Boeren die dit gewas verbouwen verdienen aan de opbrengst ervan, maar ook aan de CO2-opslag via de verkoop van certificaten. Aan de andere kant stelt Carbon Farmers ondernemingen in staat deze koolstofcertificaten te kopen. Hiermee compenseren ze hun moeilijk te vermijden CO2-uitstoot met betrouwbare projecten voor koolstofvastlegging in Nederland en werken ze aan hun klimaatneutraliteit.

De afgelopen twee jaar heeft Carbon Farmers met succes verschillende miscanthusprojecten geïnitieerd. Lars Hillewaere, Business Developer Carbon Farmers: ‘Dit resulteerde in een enthousiaste betrokkenheid van 25 ondernemers die miscanthus met succes telen en ingestapt zijn op het verdienmodel. Bovendien toonden diverse bedrijven interesse in het aankopen van de hierdoor uitgegeven koolstofcertificaten, wat de duurzaamheid van dit gewas benadrukt’.

‘Uit de pilotfase kwam echter ook een belangrijke behoefte naar voren: ondernemers die miscanthus willen telen, verlangen naar meer deskundige begeleiding gedurende de aanplant en teelt. Met name het eerste jaar na aanplant is cruciaal gebleken voor een goede oogst.’ Carbon Farmers heeft gehoor gegeven aan deze vraag en is op zoek gegaan naar ervaren partners voor hoogwaardig plantmateriaal en gedegen teeltbegeleiding. In Cradle Crops en Miscanthus-Agri heeft Carbon Farmers de ideale partners gevonden.

Cradle Crops, gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen, is al sinds 2010 toonaangevend in de teelt van miscanthus giganteus. Het initiatief van Filip Baecke heeft zich onderscheiden door als één van de eerste in Nederland uitgebreide kennis en ervaring op te doen in het verbouwen van miscanthus en door boeren te begeleiden bij de opstart van deze teelt. Bovendien zijn ze voortdurend op zoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden binnen de Biobased Economy. Eén van deze toepassingen is de verwerking van miscanthus tot hygiënepapier, waarvoor Cradle Crops een samenwerking is aangegaan met de Duitse papierfabrikant Wepa.

Miscanthus-Agri, een in 2023 opgerichte samenwerking van beginnende en ervaren kwekers uit Noord-Brabant, ondersteunt eveneens boeren die met dit gewas willen beginnen met plantmateriaal en teeltadvies. Zoals Cradle Crops is ook Miscanthus-Agri bezig met het optuigen van nieuwe ketensamenwerkingen om miscanthus op termijn zo hoogwaardig mogelijk in te zetten als biobased grondstof. Hierbij wordt ook de verbinding opgezocht met Building Balance, het ambitieuze programma van de Rijksoverheid om tegen 2035 150.000 hectare aan vezelgewassen te realiseren als grondstoffen voor de bouwsector.

Beide partijen beschikken over kwalitatief hoogstaand uitgangsmateriaal in de vorm van rhizomen en/of kweekplanten en bieden professionele teeltbegeleiding aan.

Webinar: het verdienmodel, aanplant en afname
Carbon Farmers, in samenwerking met Cradle Crops en Miscanthus-Agri, staat klaar om agrariërs en ketenpartijen te voorzien van waardevol advies en ondersteuning bij de teelt van miscanthus. Deze strategische samenwerking versterkt de positie van Carbon Farmers als betrouwbare partner met de vereiste ervaring en deskundigheid in deze snelgroeiende sector.
Meer weten over het verdienmodel en de aanplant tot en met de afname van miscanthus? Neem dan deel aan de webinar op dinsdag 14 november 2023 om 19.30 uur via https://carbonfarmers.nl/webinar-miscanthus

Meer informatie kunt u inwinnen bij:
Lars Hillewaere, Business Developer Carbon Farming
lhillewaere@ltobedrijven.nl
+31 6 82 59 64 22