Carbon Farmers zet klimaatuitdagingen om in verdienmodellen

door | feb 16, 2024 | Nieuws

Wageningen, 16 februari 2024LTO Bedrijven en Waltmans kondigen een nieuw initiatief aan met de gezamenlijke investering in het bedrijf Carbon Farmers. Carbon Farmers is een jong collectief dat nieuwe verdienmodellen koppelt aan duurzame agrarische teelten.

Hiermee wordt ingespeeld op de groeiende relevantie van de klimaatkwestie in de maatschappij en het agrarische beleid. “Carbon Farmers vertegenwoordigt een cruciale stap voorwaarts in het creëren van verdienmodellen op het gebied van duurzaamheid, door boeren en tuinders te belonen voor hun waardevolle rol in de klimaatopgave. Deze beloning is van essentieel belang om boeren en tuinders een maatschappelijke klimaatbijdrage te laten leveren”, aldus Patrick Bramer, algemeen directeur LTO Bedrijven.

In lijn met de strategische doelen van LTO Bedrijven, dat investeert en participeert in bedrijven die het goede doen voor de agrarische sector, versterkt Carbon Farmers de duurzaamheidsinitiatieven. Het nieuwe bedrijf voegt zich bij de bestaande gezamenlijke activiteiten van LTO Bedrijven en Waltmans, namelijk NLgroen en Full Power Support, om met een integrale aanpak efficiënter te werken, risico’s te verminderen en flexibel in te spelen op marktveranderingen.

“Carbon Farmers focust op het vastleggen van koolstof in landbouwbodems en bio-based bouwmaterialen als een maatschappelijke dienst die in de nabije toekomst waarschijnlijk fors geld waard wordt. Wij willen dat agrariërs daarvan de vruchten kunnen plukken”, aldus Bramer. Het bedrijf ondersteunt agrariërs om geld te verdienen aan deze dienst, onder andere via de handel in koolstofcertificaten. De activiteiten van Carbon Farmers bieden dus niet alleen voordelen voor het milieu door het vastleggen van CO2, maar zorgen ook voor een gezond verdienmodel voor agrariërs.

Nick Waltmans, directeur van Carbon Farmers, NLgroen en Full Power Support, benadrukt het belang van de gezamenlijke inspanning: “Het gezamenlijk opstarten van Carbon Farmers is het resultaat van een succesvolle samenwerking binnen de twee andere entiteiten, NLgroen en Full Power Support. We vullen elkaar mooi aan in ons ondernemerschap en versterken elkaar. LTO Bedrijven zorgt voor de stabiele basis en de interne organisatie, waardoor het ondernemende karakter vanuit Waltmans maximaal ingezet kan worden en de entiteiten structureel kunnen doorgroeien.”

Daarnaast complementeren de activiteiten van Carbon Farmers de andere initiatieven. “Met handelsplatform NLgroen faciliteren we de agrarische ondernemer met de handel van hun certificaten, of dit nu met gewassen is (koolstofcertificaten) of met zonne- of windenergie (GvO’s en CvO’s). Hiermee bevorderen we transparantie op de markt en stimuleren we marktpartijen om te investeren in duurzame landbouw. Met Full Power Support bieden we ondersteuning aan de Nederlandse agrarische sector bij alle energiegerelateerde bedrijfsvraagstukken die vaak samenhangen met een investering.”

Het kloppende hart van de diverse projecten van Carbon Farmers is Lars Hillewaere, Business Developer Carbon Farming. Hij benadrukt de visie voor de toekomst: “Wij zijn van mening dat een duurzamere landbouw er alleen maar kan komen met een duurzaam verdienmodel voor de boer, waar koolstofcertificaten slechts één aspect van zijn. Wij gebruiken de bewustwording rond CO2 eigenlijk als een vliegwiel om meervoudige positieve impact te realiseren. Door de teelt van bijvoorbeeld bamboe, miscanthus (olifantsgras), paulownia-bomen of blijvend grasland, wordt er CO2 uit de lucht gehaald, maar verbetert ook o.a. de bodemvruchtbaarheid en de waterhuishouding van het land. Win-win-win!”