Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) breidt educatieve aanpak uit met vouchers Spuitlicentie.nl

door | apr 11, 2024 | Nieuws

Samenwerking verrijkt kennisoverdracht voor fruittelers

Waardenburg/Wageningen  Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) en Spuitlicentie.nl bundelen hun krachten op het gebied van opleiding van fruittelers met betrekking tot gewasbescherming, bemesting en teelt. Deze unieke samenwerking biedt fruittelers toegang tot hoogwaardige online cursussen als aanvulling op fysieke bijeenkomsten.

Het CAF fungeert als een zelfstandig voorlichtingsorgaan dat zich richt op het verzamelen en delen van kennis op verschillende gebieden, waaronder gewasbescherming, bodem- en bladanalyses, bemesting, plantversterking en teelttechniek. Deze organisatie is van grote waarde voor zowel groot-, steen- als kleinfruittelers, waarbij ze niet alleen informeren en adviseren over praktische toepassingen, maar ook over relevante wet- en regelgeving en bovenwettelijke residuen.

CAF helpt in samenwerking met de partners van CropSolutions meer dan 1.000 licentiehouders per jaar met hun verlenging van het Bewijs van Vakbekwaam. Deze licentiebijeenkomsten vinden voornamelijk fysiek plaats, maar CAF ziet ook de trend naar digitalisering, drukke agenda’s en veel bijeenkomsten bij fruittelers. Dit is de reden om naast de fysieke bijeenkomsten in te willen haken op E-learning. Na marktanalyse hebben CAF en Spuitlicentie.nl elkaar als strategische partners gevonden om een samenwerking te starten op het gebied van de verlenging van het Bewijs van Vakbekwaamheid.

De beslissing van CAF om vouchers van Spuitlicentie.nl aan te schaffen, onderstreept de voortdurende inzet om fruittelers te voorzien van de meest actuele kennis. Spuitlicentie.nl staat bekend om haar deskundigheid in gewasbescherming en biedt online cursussen die flexibel en praktisch toepasbaar zijn en ondersteund worden door uitstekende begeleiding.

Fruittelers kunnen eenvoudig hun gewenste cursus selecteren op Spuitlicentie.nl. De heldere cursussen behandelen relevante onderwerpen op het gebied van gewasbescherming, biostimulanten, teelt, wetgeving en spuittechniek. Met de cursussen zijn zowel punten te behalen binnen het domein ‘Teelt’ als het domein ‘Veiligheid en techniek’. Met 24/7 toegang tot lesmateriaal kunnen fruittelers leren op hun eigen tempo en op momenten die passen bij hun drukke werkschema.

Meer informatie over online cursussen wordt gegeven op de website www.kennisbijeenkomsten.nl van CAF of is te vinden op www.spuitlicentie.nl.