Generiek platform voor boeren en tuinders met verschillende achtergronden

door | sep 6, 2021 | Nieuws

Genuanceerde artikelen, erg waardevol in een tijd dat feiten en meningen regelmatig door elkaar lopen. Weekblad Nieuwe Oogst voorziet agrariërs van kennis en informatie en vervult bovendien een community-functie. Het platform van de regionale land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB is het grootste agrarische platform in de land- en tuinbouw.

Nieuwe Oogst belicht onderwerpen uit de gehele land- en tuinbouwsector en sluit als generiek platform aan bij de interesse van boeren en tuinders met verschillende achtergronden. “Nieuwe Oogst heeft het grootste bereik van alle agrarische vakbladen”, vertelt Esther de Snoo, hoofdredacteur, content manager van LTO Bedrijven. “In print een oplage van 34.000 exemplaren en online meer dan een miljoen views per maand. Onze redactie focust op de toekomstgerichte boer, met veel aandacht voor innovatie, transitie, verdienvermogen, ondernemerschap en plattelandsontwikkeling. We werken aan genuanceerde, journalistieke artikelen.

“Populair zijn de artikelen die een link hebben met de actualiteit, zoals nu de Green Deal. Via de website kunnen lezers filteren op regio, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Melkveehouders vormen onze grootste lezersgroep, akkerbouwers volgen daarop. Maar het is belangrijk een goede balans te houden in het blad, zodat het voor alle boeren en tuinders interessant is.”

Naast nieuwsbron is Nieuwe Oogst ook een platform voor agrarisch ondernemers, door het uitlichten van onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van boeren en het boerenleven. “Via LTO Bedrijven zijn we onderdeel van een groter geheel”, zegt De Snoo. “Er is een onderlinge verbinding tussen de aangesloten merken. En ook bij de andere merken vinden voor onze doelgroep relevante ontwikkelingen plaats. Daar zit de kracht van het collectief.”

Online kansen
In het team van Nieuwe Oogst zitten zowel redacteuren met een vakinhoudelijke als met een journalistieke achtergrond. Een mix die elkaar versterkt. Nieuwe Oogst verschijnt wekelijks in print maar daarnaast ook online. Steeds meer ontstaat er een splitsing: de printuitgave voor verdieping, analyse en reportages, het web voor het nieuws, video’s en podcasts. In de nabije toekomst ziet De Snoo kansen voor online: “Onze groeistrategie voor de toekomst is gericht op online. We maken podcasts en webinars en werken daarvoor samen met kennispartners. Voor hen is dat interessant want zij kunnen zo hun doelgroep bereiken. Maar ook voor de lezers is het interessant. Het doel van de samenwerking is namelijk de boer bijpraten en van informatie voorzien. We behandelen relevante onderwerpen, zo maakten we in samenwerking met Bayer, Rabobank en LTO bijvoorbeeld een webinar over carbon farming.”

Ook video’s doen het erg goed. De video’s van Poah! geven een goed beeld hoe Nieuwe Oogst informatie biedt en aansluit bij de beleving van boer en tuinder. De Snoo: “We spreken de boer aan als ondernemer, maar ook als behartiger van de plattelandsbelangen en lid van een community.” In de video’s van Poah! delen boeren hun liefde voor het vak en vooral de ‘liefde’ voor hun trekker. “In de video’s komt iedere zaterdagochtend een boer met zijn trekker aan het woord. ‘Poah’, is wat een boer zegt wanneer hij een mooie trekker ziet. De filmpjes blijven populair en zorgen voor meer traffic op de website. We hebben er inmiddels zelfs een aparte branding en merchandise-lijn voor opgezet.”

Tekst: Milou Dekkers