LTO Bedrijven wil impact in agrarische sector verdubbelen

door | mei 2, 2022 | Nieuws

LTO Bedrijven bestaat twintig jaar! Een mooie mijlpaal, vindt algemeen directeur Patrick Bramer. Voor de toekomst ziet hij voldoende kansen om de activiteiten verder uit te breiden, omdat het ondernemerscollectief de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven op een hoger plan kan brengen.

‘Voor LTO Bedrijven is het de kunst om waarde toe te voegen voor boeren en tuinders en door effectief samen te werken met business partners daarvan de revenuen te plukken. Daarvoor zijn voldoende kansen, maar dat vereist wel dat we scherp aan de wind varen’, zegt algemeen directeur Patrick Bramer. ‘We moeten omgaan met continu veranderende behoeftes op erf en in de kas, wetswijzigingen en maatschappelijke wensen. Dat vraagt om kennis en ondernemerschap van boeren en tuinders.’

Op 1 mei bestaat LTO Bedrijven 20 jaar. De participatiemaatschappij is in 2002 als dochteronderneming van LTO Noord, ZLTO en LLTB opgericht om producten en diensten aan haar leden te bieden. Inmiddels heeft LTO Bedrijven ruim twintig merken, ondergebracht in drie dochterbedrijven en vijf deelnemingen. Daarmee helpt het de 30.000 boeren en tuinders die zijn aangesloten bij de regionale LTO-organisaties om hun bedrijfsvoering te versterken. Strategische thema’s zijn verduurzaming, digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen.

Hoe verhouden deze thema’s zich tot de huidige energie- en grondstoffencrisis?
Daarmee gaan we pragmatisch om door te kijken waar onze leden behoefte aan hebben. We zien dat de economische waarde van bedrijven zowel is gegroeid als verbreed. Het inkomen van boeren en tuinders komt niet meer alleen uit primaire productie, maar uit steeds meer componenten. Daarbij moet je denken aan multifunctionele landbouw, met bijvoorbeeld zorg en recreatie, productie van duurzame energie en korte ketens. Dat maakt agrarische bedrijven breder georiënteerd en flexibeler dan voorheen. Als LTO Bedrijven bieden wij diensten in media en informatie, marketing en inkoop, arbeidsservices, verzekeringen, smart farming, data en ICT-producten en duurzame energie. Met merken als Nieuwe Oogst, LTO Ledenvoordeel, Spuitlicentie.nl, LTO Verzekeringen en GreenlinQdata.

En hoe zit het met duurzame energie?
Vorig jaar hebben we geparticipeerd in de handelsplatformen NLgroen, MEGAwind en Energie van Boeren en deze samengevoegd tot NLgroen BV. Steeds meer boeren en tuinders investeren in de productie van duurzame energie uit zonnepanelen, windturbines en biomassa. Wij bemiddelen voor hen met afnemers, zodat zij een optimale vergoeding krijgen voor de opgewekte elektriciteit en brengen ‘Garantie van Oorsprong’-certificaten voor hen tot waarde. Ook verkennen we de vermarkting van carbon credits, vergoedingen die bedrijven betalen aan boeren die CO2 in de bodem opslaan met bijvoorbeeld olifantsgras, ook wel Carbon Farming genoemd. Daarin zit volop beweging.

En wat doet LTO Bedrijven in digitalisering ?
Daarbij draait het met name om het vasthouden van onze koppositie in de efficiënte productie van hoogwaardig voedsel. Dat vraagt om kennis en ondernemerschap. Hoogopgeleide boeren en tuinders staan open voor technische ontwikkelingen die hen helpen bij schaalvergroting en het stroomlijnen van hun bedrijfsprocessen met bijvoorbeeld Smart Farming. Kort geleden hebben we een meerderheidsbelang genomen in precisielandbouwspecialist Agri Dataservices BioScope. Met laagdrempelige applicaties kunnen agrarische ondernemers met beelden van drones en satellieten zelf hun eigen prestaties volgen en verbeteren. Om boeren en tuinders nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft BioScope in april de oogstvoorspellingsdienst VanBoven en Beregeningssignaal aan zijn pakket toegevoegd.

Hoe ziet u de toekomst van LTO Bedrijven?
In de afgelopen twintig jaar is duidelijk geworden dat LTO Bedrijven kan rekenen op veel waardering van boeren en tuinders. Zij ervaren ons als een betrouwbare en waardegedreven organisatie die doet wat ze belooft. Onze ambitie is om de impact van onze activiteiten te verdubbelen. We blijven meebewegen met de actualiteit en richten ons daarbij op duurzame ontwikkelingen die op termijn rendement opleveren. We initiëren initiatieven die bijdragen aan de positie van de sector op de lange termijn of participeren in bedrijven die hierin een goed track record hebben opgebouwd.’

Waaruit blijkt die gedrevenheid door inhoud en waarden?
Omdat we de business ten dienste stellen van de sector, zoals bij acties als ‘Help ons oogsten’ van LTO Arbeidskracht, een oproep aan Nederlanders om de handen uit de mouwen te steken aan het begin van de coronacrisis, en het inzamelen van geld en boerenpakketten voor Oekraïense vluchtelingen.

Tekst: Hanneke de Jonge