Met gras nemen we de CO2-uitstoot te grazen

door | jun 19, 2023 | Nieuws

Landeigenaren verdienen met onaangeroerd grasland

Wageningen 19 juni – LTO Ledenvoordeel, in samenwerking met GreenDutch en NLgroen, roept LTO-leden met grasland op om een belangrijke bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot en tegelijkertijd extra inkomsten te genereren. Door grasland tien jaar lang niet te ploegen of scheuren, worden koolstofcertificaten vrijgemaakt die een waardevolle bron van inkomsten vormen.

“Boeren kunnen een wezenlijke klimaatbijdrage leveren door koolstof op te slaan in de bodem. Tegelijkertijd vraagt de omschakeling naar koolstoflandbouw nogal wat van de ondernemers. Het is dus belangrijk dat boeren beloond worden voor hun bijdrage aan de klimaattransitie”, aldus Arnout Goeman, Business Developer LTO Ledenvoordeel.
“We roepen LTO-leden met grasland dan ook op om deel te nemen en hun rol als voorvechters van duurzaam landgebruik te vervullen. Door uw grasland minimaal tien jaar lang onaangeroerd te laten, kunt u een tastbare impact hebben en tegelijkertijd profiteren van economische kansen. Via het LTO-lidmaatschap krijgt u bovendien nog een extra percentage op de opbrengst.”

Gezond verdienmodel
Toon Branbergen, Business Developer GreenDutch: “Grasland is op dit moment voor de agrariër vooral een bron van grondstoffen, geen bron van rechtstreekse inkomsten. Elke euro die je ermee extra kunt verdienen, beschouwen wij dus als winst”. GreenDutch ontwikkelt innovatieve CO2-projecten in samenwerking met landeigenaren & grondgebruikers in Nederland. Om de schaal hiervoor te vergroten, hebben GreenDutch en LTO Ledenvoordeel de handen ineengeslagen. Goeman: “Voor LTO Ledenvoordeel is deze vorm van koolstofvastlegging nieuw in ons portfolio. Wij willen LTO-leden verschillende verdienmodellen kunnen aanbieden, passend voor hun situatie.” De samenwerking is een aanwinst voor de Nederlandse klimaattransitie.

Het gras is altijd groener bij de boeren
Meer dan een kwart van Nederland, ongeveer de helft van het landbouwareaal, bestaat uit grasland. Grasland speelt daarom een cruciale rol bij het verminderen van de klimaatverandering. Door gras ongestoord te laten groeien, wordt er extra CO2 ¬afgevangen uit de omgeving en als stabiele organische koolstof vastgelegd in de bodem. Daarbij draagt het bij aan de algehele bodemgezondheid. Om agrariërs aan te moedigen hun grasland te laten staan, worden koolstofcertificaten aangeboden als een financiële stimulans. Koolstofcertificaten vertegenwoordigen de hoeveelheid koolstof die wordt vastgelegd in het grasland gedurende een periode. Deze certificaten kunnen vervolgens worden verkocht aan organisaties die vrijwillig willen bijdragen aan het verminderen van de klimaatvoetafdruk.

Meer maken van uw gras?
Wilt u meehelpen aan de klimaattransitie door koolstof langdurig op te slaan én extra inkomsten genereren?
Doe dan mee met het project ‘Blijvend grasland’ en ontvang professionele begeleiding van GreenDutch en NLgroen.

Neem contact op met LTO Ledenvoordeel via 088 – 888 67 77 of ga naar www.ledenvoordeel.nl