Patrick Bramer nieuwe directeur LTO Bedrijven

door | jul 3, 2019 | LTO Bedrijven

Patrick Bramer nieuwe directeur LTO Bedrijven

Patrick Bramer is per 1 september 2019 benoemd tot algemeen directeur van LTO Bedrijven. Hij is de opvolger van Joop Jorritsma, die de onderneming recent wegens gezondheidsredenen heeft verlaten.

Bramer (1983) is momenteel lid van het management team van LTO Bedrijven, vanuit zijn rol als uitgever van dochterbedrijf AgriPers en hoofdredacteur van Nieuwe Oogst. Hij gaf de afgelopen vijf jaar leiding aan de multimediale en commerciële versterking van Nieuwe Oogst en is medeauteur van het dit voorjaar verschenen boek ‘Hoe ziet de land- en tuinbouw er in 2050 uit?’. In het verleden bekleedde Bramer diverse uitgeeffuncties binnen Reed Elsevier.

De aandeelhouders LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben op voordracht van de raad van commissarissen ingestemd met de benoeming. ‘Samen met medewerkers, management team, aandeelhouders en partners zal Bramer werken aan de verdere uitbouw en vernieuwing van de activiteiten en invulling geven aan de organisatiestrategie ‘samen waarde creëren’’, zegt Siem Korver, voorzitter van de Raad van Commissarissen.

‘De agro- en foodsector gaat voorop in de economische en ecologische transitie en is van grote betekenis voor Nederland. Met veel energie en oog voor synergie tussen de activiteiten zal LTO Bedrijven zich inspannen om op het terrein van verduurzaming, digitalisering en financieel voordeel bij te dragen aan het verdienmodel van boeren en tuinders’, zegt Patrick Bramer.

LTO Bedrijven is een dynamische onderneming die de krachten van boeren, tuinders en de Land- en Tuinbouw Organisaties bundelt en ondernemers bedient met onderscheidende en vernieuwende producten en diensten. LTO Bedrijven omvat de dochterbedrijven AgriPers, LTO Ledenvoordeel en LTO Arbeidskracht en heeft deelnemingen in LTO Verzekeringen, GreenlinQdata, Bioscope en Energie van Boeren.